Κόκκινο

– Πέρασες με κόκκινο!

– Περασμένα ξεχασμένα…

————————–

Έχω τόσα μαγνητάκια στο ψυγείο που σε λίγο το σπίτι θα γυρίσει προς το βορρά…