ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ #2

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ #2

Πηγαίνει ένα άλογο στο φούρνο και λέει στο φούρναρη :
«Ένα κιλό ψωμί παρακαλώ»

Ο φούρναρης του το δίνει.
«Πόσο κάνει;»
«Ένα ευρώ..» λέει ο έκπληκτος φούρναρης.
«Ευχαριστώ» λέει το άλογο και φεύγει.

Ο φούρναρης αφού έφυγε το άλογο κάθεται και μονολογεί:
«Ένα άλογο ήρθε και μου ζήτησε ψωμί, τι άλλο θα δούμε σήμερα;»
Eκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά μέσα το άλογο και του λέει:
«Μήπως έχεις και μια σακούλα γιατί είμαι με το μηχανάκι;»