Κηλίδες

– Γιατρέ συνεχίζω να βλέπω τις κηλίδες που σας είχα πει συνεχώς.
– Δεν σας βοήθησαν τα καινούργια γυαλιά;

– Φυσικά! Τώρα βλέπω τις κηλίδες πολύ καλύτερα.