Καμμένο ανέκδοτο – Ο κεραυνός

Καμμένο ανέκδοτο – Ο κεραυνός

Είναι ένας αγρότης με την γυναίκα του και σπέρνουν το χωράφι τους.
Ξαφνικά αρχίζει να βρέχει και πέφτει ένας κεραυνός σε ένα δέντρο δίπλα τους.

Ο αγρότης κοιτάζει προς τον ουρανό λέγοντας :
– Εεε, ντε!!!
Πέφτει ένας δεύτερος κεραυνός σε ένα θάμνο δίπλα τους και ο αγρότης κοιτάζει τον ουρανό λέγοντας :
–  Εεε, ντε!!!
Έπειτα από λίγο πέφτει και τρίτος κεραυνός ο οποίος χτυπά την γυναίκα του, οπότε κοιτάει τον ουρανό ο αγρότης λέγοντας :

– Άντε ντεεε!!!