Κατουράνε πρώτα

Γιατί οι πόντιοι κατουράνε πριν κλάσουν;

Για να μην σηκώσουν σκόνη!