Καθαρό σχολείο

Πως μπορούμε να διατηρήσουμε καθαρό το σχολείο Τοτέ;

Με το να μην ερχόμαστε κυρία…