Κάνει τη λάμπα

Πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας επίσκεψη σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα.
Εκεί βλέπει έναν ανεβασμένο άντρα σε μια καρέκλα ακίνητο.

Ρωτάει ο Υπουργός τον διευθυντή για ποιό λόγο είναι εκεί αυτός ο άνθρωπος.
– Κάνει τη λάμπα, κύριε Υπουργέ, του απαντά ο διευθυντής.
– Μα γιατί δεν τον κατεβάζετε; Μπορεί να πέσει, λέει ο Υπουργός.
– Μα τότε κύριε Υπουργέ πώς θα φωτίζεται το δωμάτιο;