Κάνει πολύ κρύο έξω

Μπαίνει στο εστιατόριο ο κύριος και ξεχνάει να κλείσει την πόρτα.
Πηγαίνοντας σε ένα τραπέζι για να κάτσει του λέει ένας πελάτης :

Συγνώμη κύριε. Μπορείτε να κλείσετε την πόρτα γιατί κάνει πολύ κρύο έξω;

Γυρίζει ο κύριος, κλείνει την πόρτα και  καθώς περνά πάλι μπροστά από τον πελάτη του λέει : 

– Και τώρα που έκλεισα την πόρτα νομίζεις ότι κάνει λιγότερο κρύο έξω;