Κάνει κύκλους

– Γιατρέ, είναι ένας ασθενής εξω και κάνει κύκλους.
– Γιατί, τι έχει;

– Διαβήτη.