Καμμένα, πολύ καμμένα ανέκδοτα

Απολαύστε καμμένα ανέκδοτα κατευθείαν από το φούρνο του Αστειάτορα!