ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ | Η Καλημέρα

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ

Μπαίνει ο καινούριος δάσκαλος μέσα στη τάξη και λέει στους μαθητές :
– Καλημέρα, παιδιά μου.
– Καλημέρα…δυό, απαντάνε τα παιδιά.

Την επόμενη μέρα ξαναμπαίνει στην τάξη :
– Καλημέρα, παιδιά μου.
– Καλημέρα…δύο, απαντάνε τα παιδιά.
Την μέθεπόμενη ημέρα έλειπε ο Τοτός και τα παιδιά είπαν κανονικά καλημέρα.
Καταλαβαίνει λοιπόν ο δάσκαλος ότι ο Τοτός είναι υπεύθυνος για το “δυό”, οπότε λέει στα παιδιά την επόμενη μέρα, όταν θα είναι και ο Τοτός, να μην απαντήσουν για να να δει τι ακριβώς λέει ο Τοτός.
Μπαίνει την επόμενη ημέρα λοιπόν ο δάσκαλος στην τάξη και λέει :
– Καλημέρα, παιδιά μου!
Και απαντάει ο Τοτός:
– Καλώς τα @ρχίδια μας τα δυό!