Η καινούργια γειτόνισσα

– Καλημέρα! Είμαι η καινούργια γειτόνισσα!
– Από πάνω η από κάτω;

-Πω πω! Πολύ βιαστικός είσαστε! Περιμένετε να γνωριστούμε καλύτερα  πρώτα!