Καγκουρό που έχει γεράσει

Πως λέγεται το καγκουρό που έχει γεράσει;

Καμπουρό!