Τζιπ που κρεμιέται

Πως λέγεται το τζιπ που κρεμιέται από δέντρα;

Χιμπατζίπ.