Ισπανός τεμπέλης

Πώς λέγεται ο Ισπανός τεμπέλης;

Σαμιανύστα Πούχο.