Η Πόντια γιαγιά

Πηγαίνει μια πόντια γιαγιά στον γιατρό και του λέει :

– Γιατρέ κλάνω συνέχεια χωρίς οι πορδές μου να ακούγονται ή να μυρίζουν!
Της λέει ο γιατρός :
– Θα σου δώσω αυτά τα χάπια και έλα μετά από μία 

εβδομάδα να δούμε.
Περνάει η εβδομάδα, ξαναπηγαίνει η γιαγιά στο γιατρό και του λέει :
– Μια χαρά γιατρέ ακούγονται τώρα οι κλανιές μου, αλλά πάλι δεν μυρίζουν..
Και της λέει ο γιατρός:
– Συνεχίστε να παίρνετε τα χάπια μέχρι να ξεβουλώσει και η μύτη σας.