Ανέκδοτο – Η πιο δυνατή χώρα στον κόσμο

Ανέκδοτο – Η πιο δυνατή χώρα στον κόσμο

Πηγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Θεό και του λέει :
– Θεέ μου σε πόσα χρόνια η Αμερική θα είναι η πιο δυνατή χώρα στον κόσμο;

– Σε εκατό χρόνια λέει ο Θεός και ο πρόεδρος βάζει τα κλάματα.
– Γιατί κλαίς; του λέει ο Θεός;
– Επειδή εγώ δεν θα ζω μέχρι τότε!
Ύστερα πηγαίνει ο πρόεδρος της Ρωσίας και ρωτάει το Θεό :
– Σε πόσα χρόνια θα είναι η Ρωσία η δυνατότερη χώρα στον κόσμο;
– Σε διακόσια χρόνια, του λέει ο Θεός και ο πρόεδρος της Ρωσίας βάζει τα κλάματα.
– Γιατί κλαίς πρόεδρε; ρωτάει ο Θεός.
Επειδή Θεέ μου δεν θα ζω μέχρι τότε!
Τέλος πηγαίνει και ο πρόεδρος της Ελλάδας και ρωτάει το Θεό :
– Σε πόσα χρόνια η Ελλάδα θα είναι η πιο δυνατή χώρα στο κόσμο;
Και ο Θεός βάζει τα γέλια και λέει :
– Δεν θα ζω μέχρι τότε!