Η μητέρα μου

Στην τάξη τα παιδιά γράψανε έκθεση με θέμα ”Η μητέρα μου” και ο δάσκαλος διορθώνει το γραπτά :

– Γιατί Αννούλα έγραψες την ίδια έκθεση με την αδερφή σου;
– Αφού κύριε έχουμε την ίδια μητέρα…