Η μαύρη αδερφή

Πως λέγεται η μαύρη αδερφή της Γιόκο Όνο;

Γιόκο Τσόκο.