Η λίστα

Κάνει η αρκούδα μια λίστα με τα ζώα που θέλει να σκοτώσει.
Το μαθαίνουν τα άλλα ζώα του δάσους και πηγαίνουν να ρωτήσουν την αρκούδα.
Συναντά η αλεπού την αρκούδα :

– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα; ρωτάει η αλεπού.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, της λέει η αρκούδα και τη σκοτώνει.
Συναντά το λιοντάρι την αρκούδα :
– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα; ρωτάει το λιοντάρι.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, λέει η αρκούδα και το σκοτώνει.
Συναντά ο λαγός την αρκούδα :
– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα; ρωτάει ο λαγός.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, λέει η αρκούδα.
– Μπορείς να με σβήσεις;
– Φυσικά!