Η έκθεση

– Δεν ντρέπεσαι παιδί μου; Η έκθεση σου είναι γεμάτη ορθογραφικά  λάθη και τα γράμματα σου είναι σαν γραμμική β, δεν διαβάζονται! Θα  την δείξω στον πατέρα σου!

– Καλά θα κάνετε κύριε, γιατί εκείνος την έγραψε!