η διαφορά ανάμεσα

Ποιά η διαφορά ανάμεσα στο αισθησιακό σεξ και στο διεστραμένο σεξ;

Αισθησιακό είναι όταν κατά την διάρκεια του σεξ χρησιμοποιείς ένα φτερό.
Διεστραμένο είναι όταν χρησιμοποιείς ολόκληρη τη κότα.