Γύφτισες σε λαΐκή

Είναι δύο γύφτισες σε μια λαΐκή. Ξαφνικά η μία παίρνει μια πατάτα και λέει :
– Καλέ αυτή η πατάτα είναι σαν του άντρα μου!

– Τι; Τόσο μεγάλη;
– Όχι! Τόσο βρώμικη!