ΓΡΙΦΟΣ – Τα 2 μπουκαλια

ΓΡΙΦΟΣ – Τα 2 μπουκαλια


Ένας άνδρας έχει ένα βαρέλι με κρασί και θέλει να δώσει σε ένα φίλο του 1 λίτρο.

Πως μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου από το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει µόνο ένα μπουκάλι των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων;