Γρίφοι με σπίρτα

Γρίφοι με σπίρτα


1

Μετακινείστε μόνο δύο σπίρτα για να είναι αληθής η ισότητα

Λύση

 

 


2

Μετακινείστε δυο σπίρτα για να φτιάξετε 3 ισόπλευρα τρίγωνα

 

 

 

Λύση

 

 


 

3

Μετακινείστε 3 σπίρτα για να φτιάξετε 4 ίδια τετράγωνα

 

 

 

Λύση

 

 


 

4

Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο 2 σπίρτα για να έχετε 2 ισόπλευρα τρίγωνα;

 

 

 

Λύση

 

 


 

5

Μετακινείστε μόνο 2 σπίρτα για να φτιάξετε 3 τρίγωνα

 

 

 

Λύση