Γλυκό που τρώνε οι προφήτες

Ποιό είναι το αγαπημένο γλυκό που τρώνε οι προφήτες;

Το προφητερόλ!