Ο γιατρός, ο μηχανικός και ο δικηγόρος

Ένας γιατρός, ένας μηχανικός κι ένας δικηγόρος συζητούσαν για το ποιό από τα επαγγέλματα τους είναι το αρχαιότερο :

– Γιατρός : “Θυμηθείτε, ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ κι έφτιαξε την Εύα, άρα ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι’ αυτό και η Ιατρική είναι το  αρχαιότερο επάγγελμα.”
– Μηχανικός: “Πριν από αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό από το χάος, άρα ήταν ο πρώτος μηχανικός. Για αυτό και η  Μηχανική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα.”

– Δικηγόρος: “Ναι, αλλά ποιός νομίζετε ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος;”