Γιατί παντρεύτηκες την μαμά

– Μπαμπά, γιατί παντρεύτηκες την μαμά;

– Απορείς και εσύ παιδί μου;