Γιατί οι ελέφαντες φοράνε

Γιατί οι ελέφαντες φοράνε καπoτες στα πόδια;

Γιατί έτσι και σε πατήσουν τη γ@μησες.