Γιατι κάνει κύκλους

Γιατί η μικρή Αννούλα κάνει συνέχεια κύκλους γύρω από το τραπέζι;

Επειδή το χέρι της είναι καρφωμένο στο κέντρο του τραπεζιού.