Για τις ανάγκες του ρόλου μου

– Για τις ανάγκες του ρόλου μου έπρεπε να πάρω πολλά κιλά!

 – Τι ρόλο;
– Σύζυγος…