Για δώρο

Τι πήρε ο θείος της μικρής Αννούλας στην Αννούλα για δώρο στα δέκατα γενεθλιά της;

Την παρθενιά της.