Για αυτό που είμαι

– Θέλω μια γυναίκα να με θέλει για αυτό που είμαι…
– Και τι είσαι;

– Παντρεμένος.