Ο Γερμανός, ο Ιταλός και ο Πόντιος

Έχουν χαθεί στη ζούγκλα ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Πόντιος.
Ξαφνικά βλέπουν ένα λιοντάρι να έρχεται καταπάνω τους. Παίρνει ο Γερμανός μια πέτρα, την πετάει στο λιοντάρι, αυτή το πετυχαίνει στο κεφάλι και το λιοντάρι σκοτώνεται.
Μετά από λίγο βλέπουν ένα ακόμα λιοντάρι να ορμάει καταπάνω τους.
Παίρνει ο Ιταλός μια πέτρα, την πετάει στο λιοντάρι και αυτό πέφτει κάτω νεκρό.
Μετά από λίγο, βλέπουν μια αγέλη από λιοντάρια να έρχεται κατά πάνω τους. Πανικόβλητοι βρίσκουν ένα δέντρο και σκαρφαλώνουν, ο Πόντιος όμως δεν ανεβαίνει.
– Ανέβα γρήγορα! του λένε οι άλλοι.
– Γιατί, εγώ έριχνα τις πέτρες; απαντάει εκείνος.