Γενεαλόγος και γυναικολόγος

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ ενός γενεαλόγου και ενός γυναικολόγου;

Ο ένας εξετάζει το οικογενειακό δέντρο, ενώ ο άλλος εξετάζει τον οικογενειακό θάμνο.