Γάλλος μέθυσος αυτοκράτορας

Πως λέγεται ο Γάλλος μέθυσος αυτοκράτορας;

 Ναπολέων Wannapartyς.