φούρναρης ξάδερφος

Πώς λέγεται ο φούρναρης ξάδερφος του Μπρους-Λη;

Πεϊνίρ-Λη.

—————————————–

Πως λέγεται το αντίθετο του μανάβης;
Με σβήνεις.