Φιλί

– Αδελφή, τι θα σας έκανε να μου δώσετε ένα φιλί;

– Το χλωροφόρμιο.

—————————————

– Βήχετε πιο άνετα σήμερα το πρωί.
– Προπονιόμουν όλο το βράδυ γιατρέ.