Φαντάσματα

– Μαμά υπάρχουν φαντάσματα;
– Όχι παιδί μου,ποιος χαζός στα λεει αυτά;

– Ο αδερφός μου…

– Δεν έχεις αδερφό παιδί μου…