Το φαγητό στη δουλειά

Γιατί οι ξανθίες βάζουν σε διάφανο τάπερ το φαγητό που τρώνε στη δουλεία;

Για να ξέρουν αν πηγαίνουν στη δουλειά ή έχουν σχολάσει!