Έχει καβούκι και χαιρετάει συνέχεια

Ποιό ζώο είναι πράσινο, έχει καβούκι και χαιρετάει συνέχεια;

Η χελόουνα!