Καμμένο Ανέκδοτο – Πως λέγεται ο μουσάτος στα Ισπανικά;

 

Πως λέγεται ο μουσάτος στα Ισπανικά;

Σουπάν Ταγένεια.


 

Πως μπορείς να καταλάβεις ότι μια μύγα έκλασε;
Πετάει σε ευθεία γραμμή για λίγο.

 


Είναι ένας μεθυσμένος και χτυπάει το κεφάλι του σε μια κολώνα.
Περνάει αλλος ένας και του λέει :
– Χτύπα, χτύπα! Έχει φώς επάνω!

 


Πως λέγεται αυτό που αρχίζει από Φ τελειώνει σε Σ και έχει ένα γράμμα;
Φάκελος!