Ερασιτέχνης μουσικός

Πώς καταλαβαίνεις εάν ένας ερασιτέχνης μουσικός παίζει κλαρινέτο ή όμποε;

Κοιτάς εάν φοράει ακόμη ρολόι, παπούτσια και ζώνη.