Έπεσε από το δωδέκατο όροφο

Πως λέγεται ο μαύρος που έπεσε από το δωδέκατο όροφο;

Μερέντα.