Έντομο σε σαλάτα

Πως λέγεται το έντομο που βάζουμε και σε σαλάτα;

Φεταλούδα.