Ένας τύπος που του αρέσουν οι καταδύσεις

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Είναι ένας τύπος που του αρέσουν οι καταδύσεις.
Φοράει τον εξοπλισμό του και αρχίζει να κατεβαίνει προς το βυθό.
Φτάνει εκατό μέτρα βάθος. 
Φτάνει διακόσια μέτρα βάθος.

Φτάνει τριακόσια μέτρα βάθος. 
Φτάνει τετρακόσια μέτρα βάθος.
Φτάνει πεντακόσια μέτρα βάθος. 
Ξαφνικά στα πεντακόσια μέτρα προς μεγάλη του έκπληξη βλέπει έναν άντρα  με το μαγιό του και χωρίς εξοπλισμό.
Αμέσως βγάζει το ειδικό πινακάκι του και γράφει :
Ρε φίλε, εγώ για να φτάσω σε αυτό το βάθος, χρειάστηκα ειδικό εξοπλισμό,… Εσύ πώς έρχεσαι τόσο βαθιά χωρίς τίποτα;
Του αρπάζει ο άλλος το πινακάκι και γράφει:
Γιατί πνίγομαι ρε!!!!!!!!!!!