Καμμένο ανέκδοτο – Ο βάρβαρος

Καμμένο ανέκδοτο – Ο βάρβαρος

ανεκδοτο

Στο δημοτικό μαζί με όλα τα παιδιά υπήρχε και ένας βάρβαρος.
 Ο δάσκαλος δείχνει στο χάρτη το Μεξικό και λέει :

– Ποιός από εσάς θα μου πει πως λέγεται αυτή η Χώρα;
Σηκώνει το χέρι ο βάρβαρος και λέει :
-Η Καβάλα.
Ποιό είναι το ηθικό δίδαγμα;
Είπε ο βάρβαρος το Μεξικό Καβάλα