Ένα σαλιγκάρι είναι παντρεμένο

Ένα σαλιγκάρι είναι παντρεμένο με ένα κύκλωπα. 
Πεθαίνει ο κύκλωπας και το σαλιγκάρι στενοχωριέται, αλλά στο τέλος το ξεπέρασε και παντρεύτηκε άλλον κύκλωπα.

Ποιό είναι το ηθικό δίδαγμα;
Το καλό το σαλιγκάρι ξέρει και άλλο μονομάτη