Έμεινε μία

Λέει η μητέρα στα στα δύο μικρά της παιδιά.
– Στο ψυγείο υπήρχαν μέσα δύο σοκολάτες. Γιατί έμεινε τώρα μόνο μία;

– Έμεινε μία γιατί δεν την είδαμε μαμά!