Έλλειψη

– Οι εξετάσεις σας δείχνουν έλλειψη σιδήρου, κύριε μου.
– Είναι μεγάλη έλλειψη, γιατρέ μου;

– Παντελής!
– Είναι μεγάλη, Παντελή μου;